Chức năngcủa hệ thống:

a.      Quản lý quy trình tuyển dụng

Ø Quản lý chi tiết quy trìnhquản lý tuyển dụng..

Ø Quản lý các yêu cầu tuyểndụng về như đơn vị, phòng ban tuyển, lý do, vị trí, số lượng tuyển.

Ø Quản lý hồ sơ danh sách cáccán bộ tham gia ứng tuyển. Qua quá trìnhlựa chọn loại bỏ một số hồ sơ không phù hợp sẽ đưa ra danh sách cán bộđược tham gia tuyển dụng.

Ø Danh sách cán bộ trúngtuyển: đó là danh sách các cán bộ ưu tú nhất, vượt qua các vòng tuyển chọn, cáccán bộ này khi được tuyển dụng sẽ tự động đưa vào hồ sơ nhân sự

b. Quản lý hồ sơ nhân sự : có thểquản lý theo đơn vị, phòng ban, đa cấp, đa ngành

Ø Quản lý thông tin chi tiếtvề hồ sơ cán bộ như: mã cán bộ, số hiệu công chức, tên tuổi, quê quán, giớitính, dân tộc, địa chỉ….

Ø Quản lý lưu trữ hồ sơ cánbộ.

Ø Quản lý thông tin về quan hệgia đình.

Ø Quản lý quan hệ thân nhâncủa cán bộ ở nước ngoài.

Ø Quản lý chi tiết về trình độngoại ngữ.

Ø Quản lý chi tiết về hồ sơ lýlịch đảng của cán bộ nhân viên: đó là quản lý về quá trình kết nạp Đảng, quátrình sinh hoạt đảng, và thông tin về kỷ luật đảng.

Ø Quản lý thông tin chi tiếtvề quá trình tham gia lực lượng vũ trang.

Ø Quản lý về quá trình đánhgiá cán bộ.

Ø Quản lý chi tiết về quátrình công tác, học tập, đào tạo của cán bộ từ trước khi vào đến thời điểm hiệntại.

Ø Danh sách các kỹ năng mà cánbộ có được trong quá trình hoạt động.

Ø Quản lý các quá trình thuyênchuyển công tác của cán bộ và danh sách các chức vụ mà cán bộ đó kiêm nhiệm từtrước khi vào đến thời điểm hiện tại.

Ø Quản lý các quyết định vềcông tác của cán bộ về đơn vị, phòng ban, chức vụ nơi làm việc.

Ø Quản lý về hợp đồng lao động(đối với cán bộ làm việc theo dạng hợp đồng): ngắn hạn, dài hạn….

Ø Quản lý quá trình nghềnghiệp của cán bộ trong suốt quá trình hoạt động

Ø Quản lý các quyết định tănggiảm lương của cán bộ.

Ø Quản lý danh sách các loạiphụ cấp mà cán bộ được hưởng.

Ø Quản lý thông tin chi tiếtvề các danh hiệu nhà nước, các quá trình khen thưởng và kỷ luật của cán bộtrong suốt quá trình hoạt động.

Ø Quản lý đầy đủ thông và chitiết các quá trình đi công tác, đi nước ngoài và quá trình bồi dưỡng – đi họcnâng cao trình độ của cán bộ.

Ø Quản lý danh sách các lầntạm ứng lương của cán bộ nhân viên theo từng thời gian.

Ø Quản lý thông tin chi tiếtvề các quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cán bộ nhân viên trongđơn vị.

Ø Quản lý đầy đủ thông tin vềcác quá trình nghỉ  như nghỉ đẻ, nghỉhưu, nghỉ việc và nghỉ phép của cán bộ theo đúng quy định của nhà nước

c. Quản lý tranh chấp – khiếu nại:

Ø Quản lý đơn khiếu nại: tênngười bị khiếu nại, địa chỉ, danh sách các cán bộ trong và ngoài đơn vị thamgia khiếu nại.

Ø Danh sách các đơn khiếu nạiđược giải quyết

d. Chấm công: chấm công làm việc cho nhânsự trong đơn vị

e. Phân ca làm việc

f. Quản lý tiền lương :

- Áp dụng tính lương cho cánbộ làm việc trong giờ hành chính.

- Tính lương theo chấm công

g.      Chức năng quản lý hệ thống.

+ Quản lýdanh mục dung chung:

Ø Danh mục được cập nhật mộtlần và dùng chung xuyên suốt toàn bộ hệ thống.

Ø Các danh mục về quản lý nhânsự bao gồm: đơn vị, phòng ban, tôn giáo, dân tộc, trình độ văn hóa, trình độchuyên môn, danh mục địa phương….

Ø Quản lý các thông tin vềngạch công chức, ngày nghỉ phép, loại phụ cấp, thời hạn nâng lương, các quyếtđịnh lương, ca làm việc và ngày công.

+ Quản lýphân quyền bảo mật hệ thống:

Ø Quản lý người dùng đăngnhập, đăng xuất hệ thống.

Ø Quản lý người sử dụng.

Ø Thay đổi mật khẩu.

Ø Phân quyền sử dụng tới từngchức năng của chương trình

h.      Chức năng tìm kiếm, báo cáo:

+ Tìm kiếm : hỗ trợ tìm kiếmvới nhiều thông tin về hồ sơ nhân sự, tìm kiếm một cách nhanh gọn, và chínhxác.

+ Báo cáo : hỗ trợ báo cáo linhđộng có thể xem báo cáo dưới dạng biểu đồ hoặc dạng danh sách:

Danh sách các báo cáo:

 *  Thôngtin bản thân.

ü       Sơ yếu lý lịch.

ü       Hợp đồng lao động.

ü       Quan hệ gia đình.

ü       Thân nhân ở nước ngoài.

ü       Trình độ ngoại ngữ.

ü       Quá trình tham gia lực lượngvũ trang.

ü       Quá trình đánh giá cán bộ.

ü       In quyết định thôi việc.

ü       In quyết định nghỉ hưu.

*  Quá trìnhdiễn biến: Lưu trữ các thông tin diễn biến trong quá trình hoạt động của bản thân cán bộtrong đơn vị.

ü       Quá trình đào tạo.

ü       Danh sách các kỹ năng cóđược.

ü       Quá trình công tác.

ü       Quá trình thuyên chuyển côngtác trong đơn vị.

ü       Danh sách các chức vụ kiêmnhiệm.

ü       Quá trình tăng lương.

ü       Danh sách các phụ cấp đượchưởng.

ü       Danh sách các danh hiệu nhànước phong tặng.

ü       Quá trình khen thưởng.

ü       Quá trình kỷ luật.

ü       Quá trình đi công tác.

ü       Quá trình đi nước ngoài.

ü       Quá trình đi học nâng cao.

ü       Quá trình tạm ứng lương.

ü       Quá trình đóng BHXH.

ü       Quá trình đóng BHYT.

ü       Quá trình nghỉ phép.

ü       Quá trình nghỉ không lương.

ü       Quá trình nghỉ đẻ.

ü       Quá trình hợp đồng lao động.

*  Liệt kê danh sách: Đưa ra hệ thống các danhsách cần báo cáo

ü       Danh sách cán bộ công chức.

ü       Danh sách cán bộ công chứcsắp đến thời hạn nâng lương.

ü       Danh sách cán bộ công chứcsắp đến tuổi về hưu.

ü       Danh sách cán bộ công chứcsắp hết hợp đồng.

ü       Danh sách cán bộ công chứcnằm trong biên chế.

ü       Danh sách cán bộ công chứclàm việc theo dạng hợp đồng.

ü       Báo cáo biến động nhân sự.

ü       Báo cáo tăng giảm lương.

ü       Báo cáo biến động nhân sự -lương.

ü       Danh sách cán bộ công chứcthôi viêc.

ü       Danh sách cán bộ công chứcnghỉ hưu.

*  Tổng hợp theo yêu cầu.

ü       Thống kê nhân sự theo tháng/quý / năm chỉ định.

ü       Thống kê số năm làm việc củacán bộ công chức.

ü       Thống kê số tuổi của cán bộnhân viên.

ü       Danh sách thay đổi nhân sự.

ü       Danh sách cán bộ công chứctrong tháng.

*Thống kê:

ü       Cán bộ chưa làm hợp đồng(làm việc theo dạng hợp đồng).

ü       Cán bộ đến thời hạn nânglương.

ü       Cán bộ chưa có quyết địnhlương.

ü       Cán bộ đến tuổi về hưu.

ü       Cán bộ quá tuổi về hưu.

ü       Cán bộ sắp hết hợp đồng.

*Báo cáo lương: Đưa ra các báo cáo về chi phí lương.

ü       Chi phí lương tổng hợp.

ü       Chi phí lương theo đơn vị,khoa.

ü       Chi phí lương theo phòngban, các bộ môn.

ü       Phiếu lương của từng cán bộnhân viên công chức.

*Báo cáo về Tuyển dụng Nhân sự: Đưa ra các báo cáo về quá trình tuyển dụng Nhân sự.

ü       Hồ sơ ứng viên.

ü       Danh sách ứng viên tham giaphỏng vấn

ü       Danh sách ứng viên trúngtuyển.

*Báo cáo về Tranh chấp – khiếu nại : Đưa ra các báo cáo về Quá trình tranh chấp khiếunại.

ü       Hồ sơ đơn khiếu nại.

ü       Hồ sơ đơn khiếu nại đượcgiải quyết.