Ta thấy rằng việc quản lý nhân sự, công văn, công việc trong các khối hành chính sự nghiệp, công ty vẫn còn áp dụng các thủ tục hành chính trên giấy tờ thủ công. Việc luân chuyển hồ sơ công văn, công việc vẫn phải đi đến tận nơi để bàn giao và giải quyết. Để giảm bớt những công đoạn đi lại và quản lý được hồ sơ, giấy tờ hợp lý khoa học. Hệ thống văn phòng điện tử của công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà ra đời. Đã giải quyết được toàn diện các vấn đề thủ tục hành chính, công việc, công văn, quy trình. Được tích hợp trên hệ thống cổng thông tin điện tử. Giảm thiểu các công đoạn thủ công, thực hiện nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục.