Trên 2000 trường học cấp Tiểu học, THCS, THPT tại các tỉnh thành phố trên toàn quốc