Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
Chính thức phát hành phần mềm Quản lý trường học cấp THCS & THPT phiên bản 2012.01
01/01/2012 00:00
Hôm nay (ngày 01/01/2012), Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà chính thức phát hành Phần mềm Quản lý trường học dành cho các cấp THCS, THPT phiên bản mới VSchool 2012 và VSchoolH 2012

Phần mềm Quản lý trường học phiên bản mới được thiết kế hoàn toàn tuân thủ theo 

QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Mỗi phần mềm được thiết kế theo 2 phiên bản:

            + Phiên bản chạy trên máy đơn

            + Phiên bản chạy trên mạng

 Phần mềm quản lý trường học được thiết kế với mục đích và định hướng sau:

1. Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh từ lúc bắt đầu nhập

trường đến khi ra trường. Bao gồm

a. Quản lý hồ sơ học sinh.

b. Quá trình học tập của học sinh (Điểm, học lực , danh hiệu thi đua …)

c. Quá trình tu dưỡng đạo đức của học sinh.

d. Chuyên cần của học sinh.

2. Quản lý thông tin giáo viên, phân công giảng dạy cho mỗi giáo viên.

3. Mô hình quản lý và cách tính điểm được thiết kế theo tiêu chuẩn mới nhất của Bộ

Giáo Dục.

4. Thiết kế đơn giản, giao diện thân thiện dễ sử dụng.

5. Phần mềm được thiết kế theo hướng mở, dễ dàng bổ sung các tính năng cần thiết

trong tương lai. Cho phép thay đổi các tiêu chí tính toán và đánh giá đối với các môn

tính điểm cũng như các môn nhận xét.

6. Thiết kế theo hướng liên kết dữ liệu với Stt – maker (Phần

mềm xếp thời khóa biểu cho các trường phổ thông).

7. Hỗ trợ Unicode hoàn toàn. Đặc biệt không xung đột với các phần

mềm khác được cài đặt trên cùng một PC.

8. Sử dụng những thuật toán tối ưu nhất để tính toán điểm, xét hạnh

kiểm, xét học lực, xét danh hiệu thi đua, kết chuyển lên lớp – lưu ban, cũng như tìm

kiếm và kết xuất các báo cáo thông kê.

9. Cho phép trao đổi dữ liệu với MS Excel

10. Thiết kế động có khả năng thích ứng cao khi có nhu cầu thay

đổi. Người sử dụng có thể cập nhật các phần nâng cấp qua website của nhà cung cấp (www.hhsc.com.vn).
Tệp đính kèm:
Thông báo mới

Thông báo khác