Tin tức

Phát hành phần mềm Quản lý đào tạo niên chế và tín chỉ EduManager phiên bản 2013.08 Tin công ty
10/08/2013

Phát hành phần mềm Quản lý đào tạo niên chế và tín chỉ EduManager phiên bản 2013.08

Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tuân thủ theo các quy định, quy chế đào tạo ...

Phát hành phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ và niên chế EduManager phiên bản 2011.02 Tin công ty
28/02/2011

Phát hành phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ và niên chế EduManager phiên bản 2011.02

Phát hành phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ và niên chế EduManager phiên bản 2011.02

Thông báo phát hành phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu cho các trường ĐH, CĐ, THCN Tin công ty
25/02/2011

Thông báo phát hành phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu cho các trường ĐH, CĐ, THCN

Phần mềm Lập kế hoạch đào tạo, xếp TKB cho các trường ĐH, CĐ và THCN phiên bản 2009.01 với nhiều tính năng ưu việt trợ giúp các trường giải quyết các vấn đề về kế hoạch đ ...