Phát hành phần mềm Quản lý đào tạo niên chế và tín chỉ EduManager phiên bản 2013.08

 • 10/08/2013
 • Tin công ty

Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tuân thủ theo các quy định, quy chế đào tạo và quản lý sinh viên hiện hành.

Phát hành phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ và niên chế EduManager phiên bản 2011.02

 • 28/02/2011
 • Tin công ty

Phát hành phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ và niên chế EduManager phiên bản 2011.02

Thông báo phát hành phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu cho các trường ĐH, CĐ, THCN

 • 25/02/2011
 • Tin công ty

Phần mềm Lập kế hoạch đào tạo, xếp TKB cho các trường ĐH, CĐ và THCN phiên bản 2009.01 với nhiều tính năng ưu việt trợ giúp các trường giải quyết các vấn đề về kế hoạch đào tạo, xếp thời khoá biểu, lịch thi một cách nhanh chóng và hiệu quả

Thông báo phát hành phần mềm quản lý công việc và hồ sơ dự án

 • 25/02/2011
 • Tin công ty

Từ thiết lập luồng xử lý công văn, mặc định luồng công văn đi theo chuần công văn số: 139/VTLTNN-TTTH của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về “Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng”

Thông báo phát hành Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ

 • 25/02/2011
 • Tin công ty

Ngày 01/03/2010 Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà chính thức phát hành phần mềm quản lý đào tạo trong các trường ĐH, CĐ và THCN theo học chế niên chế và tín chỉ phiên bản 2010.01, đây là phiên bản đầy đủ và hoàn thiện, hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ so với các phiên bản trước kia

Thông báo phát hành phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu cho các trường ĐH, CĐ, THCN

 • 25/02/2011
 • Tin công ty

Phần mềm Lập kế hoạch đào tạo, xếp TKB cho các trường ĐH, CĐ và THCN phiên bản 2009.01 với nhiều tính năng ưu việt trợ giúp các trường giải quyết các vấn đề về kế hoạch đào tạo, xếp thời khoá biểu, lịch thi một cách nhanh chóng và hiệu quả

Thông báo nâng cấp phần mềm Quản lý trường học cấp tiểu học theo thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT

 • 01/02/2011
 • Tin công ty

Kính thưa các thầy/cô giáo! Hiện nay Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà đã nâng cấp phần mềm Quản lý trường học cấp tiểu học VSchoolPrimary: tuân thủ theo thông tư mới nhất của Bộ GD & ĐT: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009

Thông báo nâng cấp phần mềm Quản lý trường học cấp tiểu học theo thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT

 • 01/02/2011
 • Tin công ty

Miễn phí phần mềm Quản lý đào tạo trong các trường phổ thông

Thông báo về việc: Mở thêm tên miền mới hhsc.vn

 • 20/01/2011
 • Tin công ty

Thông báo về việc: Mở thêm tên miền mới hhsc.vn

Thông báo phát hành Phần mềm Quản lý đào tạo

 • 10/10/2010
 • Tin công ty

Phần mềm quản lý đào tạo trong các trường ĐH, CĐ và THCN theo học chế niên chế và tín chỉ phiên bản 2010.09, là phiên bản đầy đủ và hoàn thiện, hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ quản lý các hoạt động đào tạo trong các trường ĐH, CĐ và THCN